Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie – USC Lublin

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie – formalności przed ślubem w USC

Niezależnie od tego czy planujecie ślub konkordatowy czy tylko ślub cywilny, będziecie musieli odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego, żeby dopełnić wszystkich formalności. Poniżej zebraliśmy kilka najważniejszych informacji, które ułatwią Wam wstępne ogarnięcie tematu formalności urzędowych związanych z zawarciem małżeństwa.

Zanim udacie się do Urzędu, warto najpierw zadzwonić i dopytać o szczegóły – oszczędzicie dzięki temu trochę czasu, a sprawę załatwicie bez zbędnego denerwowania się. Pełne dane kontaktowe do Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie znajdziecie poniżej. Godziny przyjęć tzw. interesantów od 7.30 do 15.30, codziennie od poniedziałku do piątku.

Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie
Stanowisko ds. rejestracji małżeństw
Rynek 1, pokój nr 2 (parter)
20-111 Lublin
tel. 81 466 1505

Zawarcie małżeństwa w USC – ślub cywilny

W przypadku chęci zawarcia tylko ślubu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego wymagane dokumenty składamy nie później niż miesiąc przed datą ślubu. Jeśli jednak już dużo wcześniej mamy zaplanowaną datę ślubu, warto znacznie wcześniej zgłosić się do Urzędu, żeby zarezerwować konkretny dzień i godzinę.

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – jest to tzw. termin załatwienia sprawy. Jest to ustawowy czas oczekiwania na ślub. Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Skrócenie terminu ślubu

W pewnych sytuacjach kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem w/w miesięcznego terminu. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy przemawiają za tym ważne względy. Pojęcie „ważne względy” nie jest nigdzie definiowane, choć przyjmuje się, że jest to np. ciąża, choroba jednego z narzeczonych lub najbliższego członka rodziny, nagły wyjazd za granicę itp. Przyczyny te muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami lub zaświadczeniami. Każda sprawa jest rozpatrywana przez Kierownika USC indywidualnie.

Urząd Stanu Cywilnego – wymagane dokumenty i opłaty

Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem, a w przypadku małoletnich, które ukończyły 16 rok życia, również postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo. Dokumenty do wglądu – dokumenty tożsamości np. dowód osobisty. Wymagana jest opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł.

Informacje dodatkowe

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

  • odpis aktu urodzenia,
  • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.

Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza w czasie ślubu.

Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Wydanie odpisu aktu małżeństwa następuje po sporządzeniu aktu małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego.

Zaświadczenie do ślubu konkordatowego

W przypadku ślubu konkordatowego wszelkie formalności należy zacząć załatwiać znacznie wcześniej – miesięczny termin obowiązuje jedynie w przypadku małżeństwa zawieranego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, nie dotyczy on więc ślubu konkordatowego. W tym przypadku wszystkie niezbędne formalności należy zacząć załatwiać co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, ale nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.

Urząd Stanu Cywilnego – wymagane dokumenty i opłaty

Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem. W przypadku małoletnich, które ukończyły 16 rok życia, postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo. Dowód zapłaty opłaty skarbowej wpłaconej na konto urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce ślubu. Dokumenty do wglądu – dokumenty tożsamości np. dowód osobisty. Wymagana jest opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zapewnienie można złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą – przed polskim konsulem.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

  • odpis aktu urodzenia,
  • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.

Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Odpisy aktu małżeństwa odbiera się osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, po przekazaniu przez duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.

 

Liczba wyświetleń od 20 czerwca 2018:

Proponowane

Rozwijaj z nami Twój ślubny interes! Dołącz do ślub-wesele.lublin.pl!

Jeśli masz firmę lub jesteś profesjonalistą z branży ślubnej, dołącz do portalu ślub-wesele.lublin.pl i wyjdź z cienia ze swoją ofertą. Pokaż się z jak najlepszej strony i bądź inspiracją dla narzeczonych – zyskaj Klientów i pełną satysfakcję ze swojej pracy! Szczegóły w zakładkach WSPÓŁPRACA oraz REKLAMA – sprawdź!